Kurumların; çevre, sağlık, eğitim, ekonomi gibi temel yaşamsal olgulara, toplumsal refah artışı ve refah seviyesi korunması adına sorumluluğu büyüktür. Çağra, kendine düşen sorumluluğun farkındadır; bu bilinçle de sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almakta, sosyal sorumluluklarını üstlenerek topluma katkı sağlamaktadır.